راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی Orlando Friday Feb 23 – 7pm to 10 pm

$40.00

راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی

            Secrets to success with one experience of group hypnosis  

  Friday Feb 23rd 2018  7 pm  to 10 Pm

Grace community Center

  

Contact info : note2doctor@gmail.com

  Telephone:  310 273 7636 – 310 926 5026

Product Description

راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی

            Secrets to success with one experience of group hypnosis  

  Friday Feb 23rd 2018  7 pm  to 10 Pm

 Grace community center 

  

Contact info : note2doctor@gmail.com

  Telephone:  310 273 7636 – 310 926 5026

Event Details

Date: February 20, 2018

Start time: 07:00 p.m.

End time: 10:00 p.m.

Venue: Mary Anne Wolfe Theater  -Wolfe University Center

Directions: اعتماد به نفس و حرمت نفس                       Tuesday  Feb 20th 2018  7 to 10 Pm   Mary Anne Wolfe Theater  The Wolfe University Center  3000 NE 151st Street North Miami, FL 33181. Parking  info: https://parking.fiu.edu/permits/visitors/

Phone: 310 273 7636

Email: note2doctor@gmail.com